Tårup

På www.taarupbogen.dk finder du historiske og nutidige oplysninger om de enkelte ejendomme i landsbyen Tårup på Østfyn og deres ejere.

Efter succesen med bogen om Tårup: ”Hverdagsliv i en Østfynsk Landsby”, der nu genoptrykkes i andet oplag, har en gruppe lokalhistorisk interesserede borgere besluttet sig for, at der skal komme en efterfølger.

Tårupbogen fokuserer på Tårups ejendomme og de borgere der bor der - både med en nutidig og en historisk vinkel.
Bogen skal gerne rumme både faktuelle oplysninger og mange gode personlige historier fra Tårup-borgerne selv.

www.taarupbogen.dk er den webbaserede udgave af Tårupbogen, der forventes at udkomme, når registreringsarbejdet er færdigt.